Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Warckie Centrum Kultury

RODO - VIDEO / FOTO

Czcionka:

                        KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW                                     

                    UPUBLICZNIANYCH  PRZEZ   WARCKIE CENTRUM KULTURY

  

                                                                                                                                               WYRAŻENIE ZGODY:                                                                                                                                  Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Warckie Centrum Kultury będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Biorąc udział w przedstawieniu, koncercie, festynie, imprezie sportowej czy innym wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Warckie Centrum Kultury, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                                                   

Administratorem  danych osobowych jest:  Warckie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 9/11,   98-290 Warta, reprezentowane przez Dyrektora Wiktora Baranowskiego, e-mail: wckwarta@wckwarta.com . Informujemy także, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Pani Grażyna Badowska, z którą można się kontaktować na adres e-mail: grazyna@wckwarta.com  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Warckie Centrum Kultury.

CEL:                                                                                                                                          

 Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Warckie Centrum Kultury. Dane te w postaci wizerunku będą upublicznione na stronie internetowej oraz na profilach Warckiego Centrum Kultury w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.                                                                                                                                   

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:                                                                  

 Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które Warckie Centrum Kultury jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.                                                                                                                          

  PODSTAWA PRAWNA:              

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:                                                                                             

• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);                                                                                                

• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;

• osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu   wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;                                                                      

• osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.                                                                                                                                  

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

TUTAJ REALIZOWANY JEST PROJEKT - Konwersja cyfrowa domów kultury

Grant w ramach Projektu Konwersja cyfrowa domów kultury współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie dofinansowane  ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

 

WARTONALIA

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Roboty budowlane, remont wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

24 LUTY - KINO WCK

I Warcki Festiwal Chóralny im. Marcina Warteckiego